تیر ۱۱

درباره ما

«شجره ساز» مجموعه ای از ابزارهای رایگان برای توسعه، به اشتراک گذاری و کار گروهی بر روی شجره نامه های خانوادگی است که توسط دکتر حامد حاصلی مشهدی پایه گذاری و طراحی شده است. این سرویس در ابتدا درخواستی از پدر و مادر ایشان بوده است برای نگهداری گذشته و هدیه ای است به آن ها. «شجره ساز» یک سرویس رایگان بدون منافع مالی برای نویسنده است ولی این موضوع در طی زمان بسته به شرایط و هزینه های نگهداری و توسعه سایت ممکن است تغییر یابد ولی به لطف خداوند متعال در حال حاضر و تا آینده بعید تمامی خدمات این سایت بطور رایگان در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. باید تاکید کنیم که شجره ساز هیچ وابستگی به هیچ دولت و قوانین مشخص کشور خاصی ندارد ولی از قوانین بین المللی سایبری پیروی میکند. تمام هدف نویسنده این سرویس حمایت از ایرانیان و خدمت به جامعه ای است که در آن پرورش یافته است و جز آن هیچ هدف مادی را دنبال نمیکند.

امید است که این سرویس بتواند نیاز جامعه پارسی در هر کجای کره خاکی به ساخت، نگهداری و حفظ شجره نامه های خانوادگی را مرتفع سازد.

تمامی هدف نویسنده در طراحی این سرویس یک چیز است، ساخت شجره نامه لذتی برای کاربران باشد.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید