تیر ۱۶

عناصر سازنده یک شجره نامه را بشناسیم

سوال اساسی پیش از شروع به ساخت کردن یک شجره نامه این است که اصلا شجره نامه چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است. در این مقاله به بررسی وجودی شجره نامه و عناصر آن میپردازیم.

شجره نامه دارای معنای متفاوتی در علوم مختلف است، از گراف در ریاضیات تا ژن شناسی در ژنتیک و درخت نسل ها در جامعه شناسی. در این میان معنای ریاضیاتی دارای دقیقترین تعریف است، یک شجره نامه نوعی گراف است که هیچ دوری (به معنای برگشت به حیات) در آن نیست. اضافه میکنیم که گراف در ریاضیات معادل تعریف بازی قدیمی «نقطه بازی» را دارد به این معنا که یک گراف مجموعه ای از نقاط و خطوط است. در معنای شجره نامه، این گراف هیچی بازگشتی ندارد (زیرا افراد پس از مرگ به حیات باز نمی گردند) و تنها جهت بالا به پایین (به معنای اینکه از پدر و مادر فرزند تولید میشود و نه از فرزند پدر و مادری). پس بطور خلاصه یک شجره نامه مجموعه ای از نسل ها با جهت بالا به پایین (والد–> فرزند) است.

حال به بررسی اجزای مختلف شجره نامه میپردازیم.

شاید فکر کنید تنها عناصر مورد نیاز در ساخت شجره نامه نسل ها هستند. صحیح است ولی نسل ها عناصر اصلی نیستند بلکه یافتن حافظه که نسل ها را نگهداری میکند مورد نیاز است. به این معنا که برای ساخت شجره نامه باید بدانیم که عناصر پیش از تولد ما چه بوده اند. بنابراین ابتدا میبایست از همه حافظه ها برای تولید شجره نامه استفاده کنیم. در زیر یک مثال فرضی از اهمیت حافظه ذکر میکنیم.

فرض کنید محمد (۲۳) ساله میخواهد شجره نامه خانوادگی خود را ایجاد کند. محمد در مورد پدرش و پدر بزرگش اطلاعاتی دارد و پدر پدرش (پدربزرگ محمد) از پدر خود اطلاعاتی دارد. به معنای ساده تنها ۳ نسل برای محمد شناخته شده است و اگر حافظه بیشتری وجود نداشته باشد شجره نامه تنها همین ۳ نسل را خواهد داشت.

مثال بالا را میتواند از چندین جهت مورد بررسی قرار داد. یک به لحاظ اهمیت حافظه گذشته و دوم از لحاظ حافظه حال! معنای حافظه حال این است که ما میبایست در هر زمان شجره نامه خود را کامل نماییم حتی با حافظه محدود از گذشته در غیر این صورت فرزندان ما تنها ۳ نسل قبل خود را خواهند شناخت.

بنابراین عنصر اصلی ساخت شجره نامه دانش و حافظه از گذشته و آینده نگری است.

در مطالب بعدی به بررسی شجره نامه های کاغذی و الکترونیکی میپردازیم.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید