آذر ۹

مشاهده افقی شجره نامه ها

شجره نامه ها بسته به نوع و ساختار می توانند بسیار بزرگ باشند بطوری که نمی توان آنها را در یک صفحه کاغذی جا داد. این موضوع نیاز به تبیین ساختارهای مختلف برای نمایش شجره نامه ها از زوایای مختلف را می طلبد. در راستای پاسخگویی به این نیاز، «شجره ساز» قابلیت نمایش افقی شجره نامه ها فراهم می کند. در این ساختار، برخلاف ساختار بالا به پایین، نسل ها از راست به چپ چیده می شوند و در کنار یکدیگر قرار می گیرند. از این پس کاربران می توانند با کلیک بر روی گزینه «نمایش ساختار افقی» ساختار افقی و یا عمودی خود را انتخاب کنند. کاربران می بایست توجه نمایند که ساختارهای نمایش تنها برای نمایش شجره نامه است و هیچ تغییری در نسل ها ایجاد نخواهد کرد. در زیر نمونه ای از یک ساختار افقی را مشاهده می کند.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید